The Score - Never Going Back.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Sam Smith - Too Good At Goodbyes.jpg

" Every time you hurt me, the less that I cry

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()

Zayn - Dusk Till Dawn ft. Sia.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

50萬意外地來得很快,最近也剛過了經營部落格的一周年,回頭看看自己寫過的100多篇文章,心底有很多感觸。

很感謝每一位來造訪部落格的人,也很感謝每一則留言,讓我更加確信自己寫部落格不是一個錯誤的決定。

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

宿敵.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

殺手保鑣2.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

Daughtry - Witness.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Thousand Foot Krutch - Honest.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Thirty Seconds To Mars - Walk On Water.jpg

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

王冠.png

 

文章標籤

布萊N 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()